Christophe Ronse

Christophe Ronse
Title: Partner
Phone: +3224261414
Fax: +3224262030
E-mail:


Born in Kortrijk, 1964; Admitted, 1988, Brussels

Education:
University of Leuven (Lic. Jur., 1987); University of Illinois (LL.M., 1988); Getuigschrift Instituut voor Permanente Vorming in de Wetenschappen UGent, Inleiding in de Biotechnologie, 2008

Languages: Dutch, French and English

Professional activities:

Market recognition:

Recent publications:

 • “De prima facie geldigheid van octrooien, niets nieuws onder de zon ?" ("The prima facie validity of patents : nothing new ?"), IRDI 2015, 616-625
 • "Evoluties in het octrooirecht: overzicht van rechtspraak 2011-2013" ("Evolutions in patent law: case law review 2011-2013"), TBH-RDC 2014, (with P. de Jong, K. Neefs)
 • Co-author Belgian report AIPPI, "Second medical use or indication claims", ICIP 2014, 346-360
 • “Overzicht rechtspraak octrooirecht 2007-2010" ("Evolutions in patent law: 2007-2010"), TBH-RDC 2011, 393-452 (with P. de Jong, O. Vrins)
 • "Co-propriété (et partage) de droits intellectuels", in D. Kaesmacher (ed.), Les droits intellectuels, Brussels Larcier, 2013, 540-573 (with S. Lens)
 • Co-author Belgian report AIPPI Question Q236, "Relief in IP proceedings other than injuctions or damages", ICIP 2013, 726-746
 • "Intellectuele rechten: beslag inzake namaak, in Bestending Handboek Deskundigenonderzoek, Mechelen, Kluwer, 2012
 • Co-author Belgian report AIPPI Question Q232, "The relevance of traditional knowledge to intellectual property law", ICIP 2012, 488-500
 • Co-author Belgian report AIPPI Question Q219, "The availability of injuctions in cases of infringement of IPRs "[Intellectual Property Rights]", ICIP 2011, 587-595
 • "De pediatrische verlenging van aanvullende beschermingscertificaten voor geneesmiddelen: op de grens tussen het intellectuele eigendomsrecht en het administratief recht" (The paediatric extension of SPC's: the thin line between intellectual property and administrative law"), Liber amicorum Ludovic De Gryse, Brussel, Larcier, 2010, 229-240
 • Co-author Belgian report AIPPI Question Q213, "The person skilled in the art in context of the inventive step requirement in patent law", ICIP 2010, 326-342
 • Co-author Belgian report AIPPI Question Q204, "Liability for contributory infrigement of IPRs - certain aspects of patent infringement", ICIP 2010, 317-325
 • "Enige overwegingen bij de bepaling van de beschermingsomvang van een octrooi en de schadebegroting in het kader van een inbreukvordering" (Some considerations on determining the scope of protection of a patent and how to evaluate damages in the framework of a patent infringement claim"), IRDI 2009 (253-265)
 • "De andere herstelmaatregelen en in het bijzonder de schadevergoeding" ("Other remedies and in particular claims for damages"), Sancties en procedures in intellectuele rechten, Larcier, Brussel, 2008, 221-258
 • "Enige overwegingen bij de schadeloosstelling voor auteursrechtelijke inbreuken in het licht van de Wet van 10 mei 2007 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van de bescherming van intellectuele eigendomsrecht" ("Some considerations on claims for damages in the event of copyright infringement in the light of the Civil Protection of Intellectual Property Rights Act of 10 May 2007"), A&M 2008, 213-218
 • Co-author Belgian report AIPPI Question Q194 (bis), "L'impact du régime de copropriété des droits de la propriété intellectuelle sur leur exploitation", ICIP 2009, 199-221
 • Co-author Belgian report AIPPI Question Q203, "Damages for infringement, counterfeiting and piracy of trademarks: rapport du groupe belge AIPPI sur la question 204", ICIP 2008, 328-350
 • Co-author Belgian report AIPPI Question Q194, "L'impact du régime de copropriété des droits de la propriété intellectuelle sur leur exploitation", ICIP 2007, 249-284
 • "Evoluties in het octrooirecht. Overzicht van rechtspraak 2003-2006" (Evolutions in patent law: case law 2003-2006) TBH-RDC 2007, afl. 5, 423-480 (with P. de Jong, O. Vrins)

Desk02 Webdesign