Christophe Ronse

Christophe Ronse
Title: Partner
Phone: +3224261414
Fax: +3224262030
E-mail:


Born in Kortrijk, 1964; Admitted, 1988, Brussels

Education:
University of Leuven (Lic. Jur., 1987); University of Illinois (LL.M., 1988)

Languages: Dutch, French and English

Professional activities:

Market recognition:

Recent publications:

 • "L'impact du régime de copropriété des droits de la propriété intellectuelle sur leur exploitation", ICIP 2007, afl. 2, 249-284 (with S. Lens, E. Cornu, N. D'Halleweyn, F. Gevers, D. Kaesmaher, G. Leherte, G. Meyer, V. Pede)
 • "Evoluties in het octrooirecht: overzicht van rechtspraak 2011-2013" ("Evolutions in patent law: case law review 2011-2013"), TBH-RDC 2014, (with P. de Jong, K. Neefs)
 • Belgian Chapter in The International Comperative Legal Guide to: Patents 2013 and 2014 (with O. Vrins)
 • “Overzicht rechtspraak octrooirecht 2007-2010" ("Evolutions in patent law: 2007-2010"), TBH-RDC 2011, 393-452 (with P. de Jong, O. Vrins)
 • "De pediatrische verlenging van aanvullende beschermingscertificaten voor geneesmiddelen: op de grens tussen het intellectuele eigendomsrecht en het administratief recht" (The paediatric extension of SPC's: the thin line between intellectual property and administrative law"), Liber amicorum Ludovic De Gryse, Brussel, Larcier, 2010, 229-240
 • "Litigating patents in Belgium" , www.executiveview.com, 2010
 • "Enige overwegingen bij de bepaling van de beschermingsomvang van een octrooi en de schadebegroting in het kader van een inbreukvordering" (Some considerations on determining the scope of protection of a patent and how to evaluate damages in the framework of a patent infringement claim"), IRDI 2009 (253-265)
 • "De andere herstelmaatregelen en in het bijzonder de schadevergoeding" ("Other remedies and in particular claims for damages"), Sancties en procedures in intellectuele rechten, Larcier, Brussel, 2008, 221-258
 • "Enige overwegingen bij de schadeloosstelling voor auteursrechtelijke inbreuken in het licht van de Wet van 10 mei 2007 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van de bescherming van intellectuele eigendomsrecht" ("Some considerations on claims for damages in the event of copyright infringement in the light of the Civil Protection of Intellectual Property Rights Act of 10 May 2007"), A&M 2008, 213-218
 • "L'impact du régime de copropriété des droits de la propriété intellectuelle sur leur exploitation, réponse du groupe belge de l'AIPPI à la question 194", Ing. Cons. 2009, 199-221
 • "Damages for infringement, counterfeiting and piracy of trademarks: rapport du groupe belge AIPPI sur la question 204", Ing. Cons. 2008, 328-351
 • "L'impact du régime de copropriété des droits de la propriété intellectuelle sur leur exploitation (question AIPPI 194)", Ing. Cons. 2007, 249-284
 • "Evoluties in het octrooirecht. Overzicht van rechtspraak 2003-2006" (Evolutions in patent law: case law 2003-2006) TBH-RDC 2007, afl. 5, 423-480 (with P. de Jong, O. Vrins)

in cooperation with

Tiberghien

Desk02 Webdesign