Christophe Ronse

Christophe Ronse
Title: Partner
Phone: +3224261414
Fax: +3224262030
E-mail:


Born in Kortrijk, 1964; Admitted, 1988, Brussels

Education:
University of Leuven (Lic. Jur., 1987); University of Illinois (LL.M., 1988); Getuigschrift Instituut voor Permanente Vorming in de Wetenschappen UGent, Inleiding in de Biotechnologie, 2008

Languages: Dutch, French and English

Professional activities:

Market recognition:

Recent publications:

 • "Over de winstafdracht in geval van kwade trouw en enkele andere vraagstukken in het auteursrecht", Computerrecht, 5/2015, 285-292
 • "De prima facie geldigheid van octrooien, niets nieuws onder de zon ?", IRDI 2015, 616-625
 • "Evoluties in het octrooirecht: overzicht van rechtspraak 2011-2013", TBH-RDC 2014, (met P. de Jong en K. Neefs)
 • Co-auteur Belgisch rapport AIPPI, "Second medical use or indication claims", ICIP 2014, 346-360
 • "Evoluties in het octrooirecht: overzicht van rechtspraak 2007-2010", TBH-RDC 2011, 393-452 (met P. de Jong en O. Vrins)
 • "Co-propriété (et partage) de droits intellectuels", in D. Kaesmacher (ed.), Les droits intellectuels, Brussel Larcier, 2013, 540-573 (met S. Lens)
 • Co-auteur Belgisch rapport AIPPI Question Q236, "Relief in IP proceedings other than injuctions or damages", ICIP 2013, 726-746
 • "Intellectuele rechten: beslag inzake namaak", in Bestending Handboek Deskundigenonderzoek, Mechelen, Kluwer, 2012 en 2015
 • Co-auteur Belgisch rapport AIPPI Question Q232, "The relevance of traditional knowledge to intellectual property law", ICIP 2012, 488-500
 • Co-auteur Belgisch rapport AIPPI Question Q219, "The availability of injuctions in cases of infringement of IPRs, ICIP 2011, 587-595
 • "De pediatrische verlenging van aanvullende beschermingscertificaten voor geneesmiddelen: op de grens tussen het intellectuele eigendomsrecht en het administratief recht", Liber amicorum Ludovic De Gryse, Brussel, Larcier, 2010, 229-240
 • Co-auteur Belgisch rapport AIPPI Question Q213, "The person skilled in the art in context of the inventive step requirement in patent law", ICIP 2010, 326-342
 • Co-auteur Belgisch rapport AIPPI Question Q204, "Liability for contributory infrigement of IPRs - certain aspects of patent infringement", ICIP 2010, 317-325
 • "Enige overwegingen bij de bepaling van de beschermingsomvang van een octrooi en de schadebegroting in het kader van een inbreukvordering", IRDI 2009, 253-265
 • "De andere herstelmaatregelen en in het bijzonder de schadevergoeding", verschenen in Sancties en procedures in intellectuele rechten, Larcier, Brussel, 2008, 221-258
 • "Enige overwegingen bij de schadeloosstelling voor auteursrechtelijke inbreuken in het licht van de Wet van 10 mei 2007 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van de bescherming van intellectuele eigendomsrecht", A&M 2008, 213-218
 • Co-auteur Belgisch rapport AIPPI Question Q194 (bis), "L'impact du régime de copropriété des droits de la propriété intellectuelle sur leur exploitation", ICIP 2009, 199-221
 • Co-auteur Belgisch rapport AIPPI Question Q203, "Damages for infringement, counterfeiting and piracy of trademarks: rapport du groupe belge AIPPI sur la question 204", ICIP 2008, 328-350
 • Co-auteur Belgisch rapport AIPPI Question Q194, "L'impact du régime de copropriété des droits de la propriété intellectuelle sur leur exploitation", ICIP 2007, 249-284
 • "Evoluties in het octrooirecht. Overzicht van rechtspraak 2003-2006", TBH-RDC 2007, 423-480 (met P. de Jong en O. Vrins)

Desk02 Webdesign