Maak kennis met Christophe Ronse

Telephone:
+32 2 426 14 14
Email:
christophe.ronse@altius.com

Christophe is vennoot in het departement Intellectuele Eigendom (IE) en Geschillenbeslechting van ALTIUS en leidt de praktijkgroep life sciences en octrooien.

Hij is voornamelijk gespecialiseerd in intellectueel eigendomsrecht met een focus op octrooirecht en farmaceutisch recht. Hij adviseert en assisteert nationale en internationale cliënten in complexe geschillen en dit zowel op Belgisch niveau als in nationale en internationale arbitrage.

Christophe publiceert geregeld juridische artikelen en bijdragen en treedt op als spreker op conferenties in het domein van het intellectuele eigendomsrecht en het farmaceutisch recht. Ook verzorgde hij de openingstoespraak voor de Nederlandstalige Brusselse Balie voor het gerechtelijk jaar 2005-2006.

Hij is lid van INTA, LES, EPLAW en was voorzitter van AIPPI België van 2011 tot 2017. 

Christophe zetelt in de AIPPI Standing Committee on Pharma en is tevens redactielid van ICIP, een leidinggevend Belgisch juridisch tijdschrift in het IE-domein, van het Bestendig Handboek Deskundigenonderzoek.

Hij werd in 2016 benoemd tot plaatsvervangend raadsheer in het Hof van Beroep van Brussel. Hij is actief lid van de International Bar Association (IBA), waar hij momenteel functionaris is van het IP-comité.

Opleiding
  • LL.M. (University of Illinois) – 1988
  • Licentie rechten (KU Leuven), 1987 (cum laude)
  • Kandidatuur rechten (KU Brussel), 1984 (cum laude)
Talen
  • Christophe spreekt vloeiend Nederlands, Engels en Frans
Een selectie publicaties
  • “Evoluties in het octrooirecht – Overzicht van rechtspraak 2018-2021”, TBH-RDC 2022,435-489 (overview of Belgian patent case law, with P. de Jong en K. Claeyé)
  • “Omtrent het verbod van dubbele octrooiering in het Belgische en Europese octrooirecht en enkele andere vraagstukken”, ICIP 2021, 445-460
  • “The Pharma Legal Handbook, Belgium”, Pharma Boardroom, December 2019 (with K Claeyé)
  • “Evoluties in het octrooirecht – Overzicht van rechtspraak 2014-2018”, TBH-RDC 2018, 747-798 (overview of Belgian patent case law, with P. de Jong en K. Claeyé)
  • “Het lot van de licentievergoedingen in geval van herroeping of nietigverklaring van het octrooi : een problematiek met talrijke facetten”, ICIP 2016, 1-22
  • “Over de winstafdracht in geval van kwade trouw en enkele andere vraagstukken in het auteursrecht”, Computerrecht, 2015, 285-292
What our clients say about us

Christophe Ronse is very intelligent, strategic and engaging with us.” – Chambers Europe, 2023

Christophe Ronse is an excellent patent litigator in Belgium!” – Chambers Europe, 2023

Christophe Ronse is a very good lawyer. He is practical and does very thorough work that is delivered on time.” – Chambers Europe, 2023

He is responsive, pragmatic and good on the strategy. He displayed resilience and toughness in a challenging environment.” – Chambers Europe, 2023

When you know Christophe and Kirian are on the other side you know it will be a hard but good fight.” – IAMPatent 1000, 2023

Christophe Ronse of ALTIUS is celebrated as “the gold standard of patent litigation” with peers heralding him as “a great opponent because he’s real competition“. – Who’s Who Legal, 2022

Christophe Ronse is a very experienced, excellent litigator.” – Legal 500, 2022

Christophe Ronse is “very knowledgeable, approachable and enjoyable to work with” – Chambers Europe, 2022

Ronse is outstanding and thinks quickly on his feet when pleading before the courts.” – Chambers Europe, 2021

Christophe Ronse is “a master tactician in cases before the Belgian courts,” remarks one market commentator. – Chambers Global, 2020