Tags: Employment

april 26, 2023

Help… Mijn werknemer krijgt aandelen!

In de war for talent blijven werkgevers op zoek naar alternatieve verloningsmechanismen om werknemers aan te trekken én aan boord te houden. Het incentiveren van werknemers gebeurt steeds vaker via de toekenning van “equity based”-voordelen, zoals aandelen(opties), inschrijvingsrechten (warrants), RSUs, SARs, enz. Deze vorm van verloning geeft echter aanleiding tot specifieke arbeidsrechtelijke en sociaal zekerheidsrechtelijke vragen. […]

Read on

februari 10, 2023

Afschaffing van de (gedeeltelijke) terugbetaling van de inschakelingsvergoeding: een (aanzienlijke) meerkost voor werkgevers die overgaan tot collectief ontslag

Een werknemer die ontslagen wordt in het kader van een collectief ontslag kan deelnemen aan een tewerkstellingscel. Een tewerkstellingscel begeleidt werknemers bij het vinden van een nieuwe job. Een werknemer die deelneemt aan de tewerkstellingscel heeft recht op een inschakelingsvergoeding gelijk aan zijn/haar lopend loon en voordelen gedurende een periode van 3 of 6 maanden. De inschakelingsvergoeding wordt betaald door de werkgever. Tot voor kort kon een werkgever van het werkloosheidsbureau (RVA/Onem) een terugbetaling krijgen van het gedeelte van de inschakelingsvergoeding dat de wettelijke opzeggingsvergoeding overschreed.

Read on

december 20, 2022

WEBINAR VIDEO | Help … ben ik nog steeds op de hoogte van de huidige trends in het arbeidsrecht?

Het einde van het jaar is een tijd van terugblikken en vooruitkijken. Maar hoe doet u dit voor 2022, zonder te beginnen duizelen? 2022 was immers een jaar met een veelheid aan nieuwe en belangrijke arbeidswetgeving die een grote impact zal hebben op uw dagelijkse HR-praktijk. Dat jaar waren er tot nu toe de arbeidsdeal, […]

Read on

november 23, 2022

Nieuwe regels voor medische overmacht en ziektebriefje

De nieuwe wet houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid werd gepubliceerd In het Belgisch Staatsblad van 18 november 2022.

Read on

november 22, 2022

Waarom niet elke ploegenpremie een ploegenpremie is: recente trends en ontwikkelingen inzake ploegen- en nachtarbeid vanuit fiscaal én arbeidsrechtelijk perspectief

Daan Buylaert, Kimberley De Plucker, Charlotte Meskens en Gauthier Vandenbossche van het kantoor Tiberghien Advocaten zullen samen met Emma Van Caenegem van het ALTIUS Employment Team een aantal ontwikkelingen omtrent ploegen- en nachtpremies toelichten. Zowel fiscale als arbeidsrechtelijke aandachtspunten komen daarbij aan bod. Tijdens het lunchseminarie zullen zij hun expertise en praktische ervaring delen aan de hand van een aantal concrete casussen.

Read on

Help … ben ik nog steeds op de hoogte van de huidige trends in het arbeidsrecht?

Het einde van het jaar is een tijd van terugblikken en vooruitkijken.

Maar hoe doet u dit voor 2022, zonder te beginnen duizelen? 2022 was immers een jaar met een veelheid aan nieuwe en belangrijke arbeidswetgeving die een grote impact zal hebben op uw dagelijkse HR-praktijk.

Dat jaar waren er tot nu toe de arbeidsdeal, de nieuwe wetgeving over transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden, het nieuwe re-integratietraject voor langdurig zieke werknemers en nieuwe regels met betrekking tot medische overmacht, om er maar een paar op te noemen. Ook de arbeidsrechtbanken hebben niet stilgezeten.

Read on

oktober 10, 2022

Het re-integratietraject 2.0: De belangrijkste wijzigingen in één oogopslag samengevat

U zal waarschijnlijk reeds gehoord hebben over het nieuwe ‘re-integratietraject 2.0’ voor zieke werknemers dat in werking is getreden op 1 oktober 2022 en dat ook van toepassing is op lopende trajecten. Ontdek hieronder een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in een overzichtelijk slide-format.

Read on

september 8, 2022

Zaterdag is vanaf 1 januari 2023 geen werkdag meer

Hoewel in de overgrote meerderheid van de bedrijven van maandag tot vrijdag gewerkt wordt, wordt in het Belgisch arbeidsrecht nog steeds veel waarde gehecht aan de zaterdag. Wanneer in de Arbeidsovereenkomstenwet verwezen wordt naar “werkdagen” (denk bijvoorbeeld aan de drie werkdagentermijn voor een ontslag om dringende reden of de uitwerking van een aangetekende brief met […]

Read on

augustus 19, 2022

Een nieuwe bijzondere socialezekerheidsbijdrage moet ondernemingen ontmoedigen om overmatig gebruik te maken van opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid vanaf 1 januari 2023

Op 19 juli 2022 hebben de sociale partners binnen de Nationale Arbeidsraad voorgesteld om een nieuw responsabiliseringssysteem in te voeren om ondernemingen die overmatig gebruik maken van opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid (“interim”) (ODC) financieel te straffen: als het aantal ODC’s tijdens een semester een bepaalde drempel overschrijdt, zal de onderneming-gebruiker een bijzondere socialezekerheidsbijdrage moeten betalen. Het […]

Read on