Gebruiksvoorwaarden

Wij bieden deze website aan voor algemene informatiedoeleinden. De informatie op onze website mag niet worden beschouwd als professioneel of juridisch advies. Voor juridisch advies dient u rechtstreeks contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat. Wij stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de informatie op onze website relevant, nauwkeurig en actueel is, maar wij geven hiervoor geen garanties.
Onze website kan hyperlinks en andere verwijzingen naar websites of informatie van derden bevatten. Dit houdt geen goedkeuring of controle in van dergelijke sites en informatie, die uitsluitend onder de verantwoordelijkheid vallen van hun respectieve auteurs en uitgevers.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van uw gebruik van onze website (inclusief informatie beschikbaar op of via onze website) en de onderbreking daarvan.

Onze website (inclusief de software, het ontwerp en alle afbeeldingen, logo’s, tekst, databases op onze website) is beschermd door onze intellectuele eigendomsrechten of die van haar licentiegevers. U mag onze website alleen gebruiken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Niets van deze website mag worden gepubliceerd, verspreid, geëxtraheerd, hergebruikt of gereproduceerd in welke vorm dan ook (inclusief fotokopieën of opslag in enig medium via elektronische middelen en hetzij incidenteel, hetzij als aanvulling op enig ander gebruik van deze publicatie), tenzij dit wettelijk is toegestaan. Elk ander gebruik is onderworpen aan onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Wij behouden ons het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde aan te passen. Controleer deze pagina regelmatig op wijzigingen.