Tags: Public Procurement

oktober 19, 2022

KB in de maak dat het toekennen van voorschotten voor opdrachtnemers van overheidsopdrachten vergemakkelijkt

Om in te spelen op de gevolgen van de oorlog in Oekraïne en de daaruit voortvloeiende economische crisis, keurde de ministerraad op 14 oktober 2022 een ontwerp van koninklijk besluit goed waardoor voorschotten kunnen worden toegekend aan opdrachtnemers van overheidsopdrachten. Context      Artikel 67 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de […]

Read on