Help … Ik moet een intern onderzoek voeren!

Help … Ik moet een intern onderzoek voeren!
juni 4, 2024 12:30

Click here for the English version

Cliquez ici pour la version française

Update alert: Op 8 mei 2024 heeft de Kamer de Wet tot regeling van de private opsporing aangenomen. Deze wet kan ook van toepassing zijn wanneer een werkgever een intern onderzoek uitvoert. We maken van de gelegenheid gebruik om enkele nieuwe juridische en praktische inzichten te delen en lichten toe  wanneer en hoe deze wet een impact heeft op een intern onderzoek in jouw onderneming.

Steeds vaker worden werkgevers geconfronteerd met vermoedelijke inbreuken of onregelmatigheden gepleegd door werknemers.  Via diverse kanalen worden deze vermoedelijke inbreuken of onregelmatigheden gerapporteerd: via de HR- of Compliance manager, het klokkenluiderskanaal, de preventiedienst, …. Dit kan gaan van gevallen van vermeende pesterijen, ongewenst seksueel gedrag tot fraude en diefstal.

Om te achterhalen wat er precies gebeurd is, of er inderdaad sprake is van een inbreuk en hier desgevallend een passend gevolg aan te kunnen geven, moet de werkgever vaak een intern onderzoek (laten) uitvoeren.

Maar hoe pakt u dit aan?

Om u hierin wegwijs te maken, organiseert het ALTIUS’ Employment Team een fysiek seminarie, waarbij wij het genoegen hebben drie experten te mogen verwelkomen, die elk vanuit hun eigen professionele ervaring best practices met u zullen delen, namelijk:

 • De heer Lode Barrezeele, Forensic Auditor, Fraud Expert en vennoot bij I-Force, een forensisch auditbureau gespecialiseerd in fraudeonderzoek en andere onderzoeksvragen en met bijzondere focus op onderzoek van ICT-systemen en data-analyse
 • Mevrouw Marie Lamoral, preventieadviseur psychosociale risico’s bij Mensura die zal focussen op de manier waarop zij een onderzoek voert bij feiten van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk
 • De heer Gerrit Vandendriessche, vennoot binnen het ALTIUS’ Data Protection Team die een aantal regels zal toelichten die best worden gerespecteerd bij het verzamelen van bewijsmateriaal, zoals de AVG, de camerawetgeving, verbod op afluisteren, etc.

WANNEER

Dinsdag 4 juni 2024.

Vanaf 12.30 uur is er onthaal met lunch voorzien. Het seminarie zelf start om 13.30 uur en loopt tot 16.30 uur.

PROGRAMMA

Tijdens dit seminarie zullen onder meer volgende vragen aan bod komen:

 • Wie kan een intern onderzoek voeren? Doe ik er goed aan een externe onderzoeker in te schakelen? Wanneer kan of moet ik een privaat onderzoeker en/of deurwaarder inschakelen? 
 • Over welke rechten beschikt een werknemer die het voorwerp uitmaakt van een intern onderzoek?
 • Welke onderzoeksmethodes kan ik aanwenden (interview, controle van e-mails, internet, camerabeelden, opgenomen gesprekken …)?
 • Welke interviewtechnieken pas ik toe?
 • Hoe verzamel ik bewijs? Wat zijn hierbij de privacy pitfalls die ik dien te ontwijken?
 • Wat kan ik doen met de resultaten van het intern onderzoek? Wat is de bewijswaarde van het opgestelde onderzoeksrapport? Kan ik dit gebruiken voor een rechtbank (o.a. als bewijs voor een ontslag om dringende reden)?

WAAR

ALTIUS’ offices
Tour & Taxis Building
Avenue du Port – Havenlaan 86 C box 414
1000 Brussels

INFORMATIE

Dit evenement is gratis. Het seminarie vindt deels in het Nederlands en deels in het Frans plaats.

Lunch, koffie en dessert worden voorzien.

Aangezien het aantal plaatsen beperkt is, is snel inschrijven de boodschap.

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met ALTIUS Marketing op +32 2 426 14 14 of events@altius.com.

Your host

 • Philippe De Wulf

  Partner

 • Sven Demeulemeester

  Partner

 • Emma Van Caenegem

  Counsel

 • Esther Soetens

  Counsel