Stijn Van Schel

Stijn Van Schel

Dispute Resolution

Dutch, French and English

Admitted to the Brussels Bar: 2007

Stijn specialises in litigation in the fields of: private international law; procedural law, contract law, and seizure (attachment) law. He has written several articles in legal journals covering these areas of practice.

Furthermore, Stijn has experience with (civil and commercial) procedures before the Belgian Supreme Court (Hof van Cassatie/Cour de Cassation).

Stijn has a Lic. Juris from the Vrije Universiteit Brussel. He is employed part-time as a teaching assistant (procedural law) at the Vrije Universiteit Brussel. Previously, Stijn was also a part-time teaching assistant at the Katholieke Universiteit Leuven.

Selection of publications

"Bewarend beslag op zeeschepen: naar een nuancering van de beruchte Omala-doctrine?", RABG 2016-2017, 1338.

"Kennisgeving aan advocaten, nieuwe motivering van vonnissen en procedurele nietigheden”, in B. Allemeersch and P. Taelman (eds.), De hervorming van de burgerlijke rechtspleging door Potpourri I, Brugge, die Keure, 2016, 69-101 (with B. Maes, P. Vanlersberghe and N. Clijmans).

"Over de beperkte beslagbaarheid van professionele goederen", RABG 2016, 754-757.

"Over de rechtsplegingsvergoeding na vernietiging met verwijzing door het Hof van Cassatie", RABG 2015, afl. 17, 1237-1239.

"De gerechtelijke bekentenis", in S. Rutten en B. Vanlerberghe (eds.) Het bewijs in het burgerlijk proces Brugge, die Keure, 2015, 115-140. (with B. Maes, P. Vanlersberghe and N. Clijmans).

"Gerechtelijk Privaatrecht", Brugge, die Keure, 2014, 418 p. (with B. Maes, E. Brewaeys, P. Vanlersberghe en N. Clijmans).

"Over het facultatieve karakter van de schuldenaarsverklaring bij beslag onder derden", RABG 2014, afl. 17, 1209-1212.

follow us on