Maak kennis met Stijn Van Schel

Telephone:
+32 2 426 14 14
Email:
stijn.vanschel@altius.com

Stijn Van Schel specialiseert zich in geschillenoplossing in de domeinen van internationaal privaatrecht, contractrecht en strafrechtelijk beslag.

Hij heeft verschillende artikels over deze materies gepubliceerd in juridische tijdschriften.

Bovendien heeft Stijn ervaring met (burgerlijke en commerciële) geschillenoplossing voor het Belgische Hof van Cassatie.

Stijn Van Schel heeft een Lic. Juris van de Vrije Universiteit Brussel. Hij is deeltijds assistent (procesrecht) aan de Vrije Universiteit Brussel. Voorheen was Stijn ook deeltijds assistent aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Opleiding
 • Lic. Juris (Free University of Brussels – VUB)
Talen
 • Stijn spreekt vloeiend Nederlands, Frans en Engels
Een selectie publicaties
 • “Art. 556-568 en 860-869 Ger.W.” in P. DAUW, B. DECONINCK en B. WYLLEMAN (eds.), Duiding Burgerlijk Procesrecht, Brussel, Intersentia, 2021, 476-485 en 810-823
 • “Toetsing door de beslagrechter van rechtsmisbruik bij de invordering van dwangsommen”, RABG 2020, 621-623
 • Gerechtelijk Privaatrecht na de hervormingen van 2017-2019, Brugge, die Keure, 2019, 536 p (met B. MAES, P. VANLERSBERGHE en N. CLIJMANS)
 • “Regels van het geding en van de rechtspleging”, in P. TAELMAN en B. ALLEMEERSCH, Het burgerlijk proces opnieuw hervormd, Antwerpen, Intersentia, 2019, 35-95 (met B. MAES en N. CLIJMANS)
 •  “Bewarend derdenbeslag en rechtsmisbruik”, RABG 2019, 504-506
 • “Over de invloed van een onontvankelijke oorspronkelijke vordering op de uitgebreide of gewijzigde vordering”, RABG 2017, 456-459
 •  “Bewarend beslag op zeeschepen: naar een nuancering van de beruchte Omala-doctrine?”, RABG 2016-2017, 1338
 • “Kennisgeving aan advocaten, nieuwe motivering van vonnissen en procedurele nietigheden”, in ALLEMEERSCH, B. en TAELMAN, P. (eds.), De hervorming van de burgerlijke rechtspleging door Potpourri I, Brugge, die Keure, 2016, 69-101 (met B. MAES, P. VANLERSBERGHE en N. CLIJMANS)
 • “De gerechtelijke bekentenis”, in S. Rutten en B. Vanlerberghe (eds.), Het bewijs in het burgerlijk proces, Brugge, die Keure, 2015, 115-140 (met B. Maes, P. Vanlersberghe en N. Clijmans)
 • “Over het facultatieve karakter van de schuldenaarsverklaring bij beslag onder derden”, RABG 2014, afl. 17, 1209-1212
 • “Art. 31 t.e.m. 39 Brussel I-Verordening”, in X, Wet en Duiding Internationaal Privaatrecht, Gent, Larcier, 2014, 71-89
Wat onze cliënten zeggen over ons

“Stijn Van Schel is an outstanding expert in civil procedure, with equally extensive knowledge of insurance matters.” Legal 500 EMEA, 2023

“Stijn Van Schel – his broad knowledge and methodical approach make him an excellent lawyer.” – Legal 500 EMEA, 2022

Clients recognise Stijn as “a distinguished lawyer with extensive knowledge” in insurance-related disputes.” – Legal 500 EMEA, 2021