Nieuws & Blogs

april 2, 2024

Hervorming van het kunstenaarsstatuut: de uitdagingen voor de Kunstwerkcommissie

Deze ambitieuze hervorming heeft als doel een betere toegang tot sociale bescherming voor culturele actoren te garanderen.

Lees meer

februari 8, 2024

BV-vrijstelling ploegen- en nachtarbeid: premie vanaf 1 april 2024 vast te leggen in sociaalrechtelijk document

De ploegen- en nachtpremie dient vanaf 1 april 2024 te zijn vastgelegd in een cao, het arbeidsreglement of de individuele arbeidsovereenkomst.

Lees meer

november 27, 2023

Is uw onderneming klaar voor de Klokkenluiderswet?

Na de ondernemingen met minstens 250 werknemers[1], is het de beurt aan de ondernemingen[2] met minstens 50 werknemers om een intern meldingskanaal op te zetten. De deadline van 17 december 2023 nadert.

Lees meer

juni 7, 2023

WEBINAR VIDEO | Help… Mijn werknemer krijgt aandelen!

Sarah De Wilde (Tiberghien), Emma Van Caenegem en Mieke D’hanis (ALTIUS) lichten tijdens de Nederlandstalige sessie een aantal recente trends, ontwikkelingen en valkuilen toe.

Lees meer

februari 10, 2023

Afschaffing van de (gedeeltelijke) terugbetaling van de inschakelingsvergoeding: een (aanzienlijke) meerkost voor werkgevers die overgaan tot collectief ontslag

Een werknemer die ontslagen wordt in het kader van een collectief ontslag kan deelnemen aan een tewerkstellingscel. Een tewerkstellingscel begeleidt werknemers bij het vinden van een nieuwe job. Een werknemer die deelneemt aan de tewerkstellingscel heeft recht op een inschakelingsvergoeding gelijk aan zijn/haar lopend loon en voordelen gedurende een periode van 3 of 6 maanden. De inschakelingsvergoeding wordt betaald door de werkgever. Tot voor kort kon een werkgever van het werkloosheidsbureau (RVA/Onem) een terugbetaling krijgen van het gedeelte van de inschakelingsvergoeding dat de wettelijke opzeggingsvergoeding overschreed.

Lees meer

november 23, 2022

Nieuwe regels voor medische overmacht en ziektebriefje

De nieuwe wet houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid werd gepubliceerd In het Belgisch Staatsblad van 18 november 2022.

Lees meer

oktober 19, 2022

KB in de maak dat het toekennen van voorschotten voor opdrachtnemers van overheidsopdrachten vergemakkelijkt

Om in te spelen op de gevolgen van de oorlog in Oekraïne en de daaruit voortvloeiende economische crisis, keurde de ministerraad op 14 oktober 2022 een ontwerp van koninklijk besluit goed waardoor voorschotten kunnen worden toegekend aan opdrachtnemers van overheidsopdrachten. Context      Artikel 67 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de […]

Lees meer

oktober 10, 2022

Het re-integratietraject 2.0: De belangrijkste wijzigingen in één oogopslag samengevat

U zal waarschijnlijk reeds gehoord hebben over het nieuwe ‘re-integratietraject 2.0’ voor zieke werknemers dat in werking is getreden op 1 oktober 2022 en dat ook van toepassing is op lopende trajecten. Ontdek hieronder een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in een overzichtelijk slide-format.

Lees meer

september 8, 2022

Zaterdag is vanaf 1 januari 2023 geen werkdag meer

Hoewel in de overgrote meerderheid van de bedrijven van maandag tot vrijdag gewerkt wordt, wordt in het Belgisch arbeidsrecht nog steeds veel waarde gehecht aan de zaterdag. Wanneer in de Arbeidsovereenkomstenwet verwezen wordt naar “werkdagen” (denk bijvoorbeeld aan de drie werkdagentermijn voor een ontslag om dringende reden of de uitwerking van een aangetekende brief met […]

Lees meer

augustus 19, 2022

Een nieuwe bijzondere socialezekerheidsbijdrage moet ondernemingen ontmoedigen om overmatig gebruik te maken van opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid vanaf 1 januari 2023

Op 19 juli 2022 hebben de sociale partners binnen de Nationale Arbeidsraad voorgesteld om een nieuw responsabiliseringssysteem in te voeren om ondernemingen die overmatig gebruik maken van opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid (“interim”) (ODC) financieel te straffen: als het aantal ODC’s tijdens een semester een bepaalde drempel overschrijdt, zal de onderneming-gebruiker een bijzondere socialezekerheidsbijdrage moeten betalen. Het […]

Lees meer

juni 13, 2022

ALTIUS benoemt niet-advocaat Valérie Struye als nieuwe General Manager

ALTIUS, het toonaangevende Belgische advocatenkantoor, heeft Valérie Struye benoemd tot General Manager. Het is de eerste keer dat het kantoor niet door een advocaat wordt geleid.

Lees meer

maart 10, 2017

Verhuren aan diplomaten?

Recent oordeelde het Hof van Cassatie dat een verhuurder de diplomaat aan wie hij zijn onroerend goed verhuurde niet voor de Belgische rechter kon dagvaarden voor achterstallige huur en huurschade.

Lees meer