…………………………..

PREAVIZ

………………………………………..

Wil je de opzegtermijn en/of ontslagvergoeding bij ontslag weten? Gebruik dan onze gratis praktische PREAVIZ-calculator.

 

………………………………………………………………..

Hoe kan ALTIUS jou helpen?

Het arbeidsrecht in België is uiterst technisch en ingewikkeld. Het Employment-team van ALTIUS helpt cliënten door het complexe arbeidsrecht heen. Het biedt namelijk geïntegreerde oplossingen aan voor een brede waaier van dagelijkse arbeidsgerelateerde problemen, alsook voor transacties en herstructureringen.

Wij proberen, door naar jou te luisteren, jouw bedrijf en de markt waarin je opereert te begrijpen. Deze aanpak stelt ons in staat advies te geven op een manier die zowel praktisch als relevant is voor jouw bedrijf. Wij helpen onze cliënten passende en strategische keuzes te maken in vaak uitdagende omstandigheden.

Hoewel onze eerste doelstelling is om jou te helpen juridische risico’s te anticiperen en te voorkomen, hebben wij ook een uitgebreide ervaring met arbeidsrechtelijke geschillen.

…………………………….

ONTSLAG 101: EEN KORTE INLEIDING TOT HET ONTSLAGPROCES

 Wil je meer informatie over het ontslagproces in België? Dan hebben wij een korte video gemaakt die jou door de verschillende stappen in het complexe Belgische ontslagproces leidt.

WEBINAR: HELP! IK WIL MIJN WERKNEMER ONTSLAAN

 Wil je meer informatie? Bekijk of herbekijk de Webinar waarin Philippe De Wulf en Astrid Caporali stap voor stap het typische denkproces van een HR-professional doorlopen wanneer die overweegt iemand te ontslaan.

HR- VRAGEN VAN DE MAAND

 Kan een werkgever een beding met een verkorte opzegtermijn dat vóór 1 januari 2014 werd gesloten, nog toepassen bij ontslag van een werknemer?Nederlands – Frans

 Moet een werkgever die een werknemer ontslaat die een klacht over pesten heeft ingediend, bewijzen dat de redenen voor het ontslag geen verband houden met de inhoud van die klacht over pesten? Nederlands – Frans

 Kan de arbeidsovereenkomst worden beëindigd wegens medische overmacht na een arbeidsongeval? Nederlands – Frans

 Kan een personeelsvertegenwoordiger in de ondernemingsraad die bijna de wettelijke pensioenleeftijd (65 jaar) heeft bereikt, worden ontslagen met een verkorte opzegtermijn van 26 weken zonder dat de procedures voor voorafgaande erkenning van de ontslagredenen moeten worden gevolgd? Nederlands – Frans

 Heeft de werkgever altijd het recht om het sollicitatieverlof te weigeren van een werknemer die al een nieuwe baan heeft gevonden? Nederlands – Frans

 Kan de werkgever een werknemer die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, ontslaan met betaling van een ontslagvergoeding die overeenkomt met het loon van de “verkorte” opzeggingstermijn? Nederlands – Frans

 Riskeert een werkgever twee schadevergoedingen te betalen bij discriminatie op grond van moederschap en handicap? Nederlands – Frans

 Komt een kandidaat die bij de laatste sociale verkiezingen in 2016 niet werd verkozen, in aanmerking voor de uitgebreide ontslagbescherming op grond van de wet van 19 maart 1991, indien deze kandidaat ook in 2012 niet werd verkozen, maar een personeelsafgevaardigde opvolgde? Nederlands – Frans

 Aanzegtermijn die reeds is verstreken tijdens Covid-19 tijdelijke werkloosheid vóór inwerkingtreding nieuwe wet: moet de werkgever nu de volledige opzegtermijn betekenen of betalen? Nederlands – Frans

 Heeft de werknemer weer recht op een volledige ontslagvergoeding (zonder inhouding van 4 weken loon) als hij zijn werkgever niet binnen de wettelijke termijn in gebreke heeft gesteld om hem een outplacementaanbod te doen? Nederlands – Frans

 Kan een onderneming de werknemers die tijdelijk zijn ontslagen wegens overmacht opzeggen via de vereenvoudigde procedure naar aanleiding van de Covid-19-crisis? Nederlands

Onze experts in Arbeidsrecht

 • Philippe De Wulf

  Partner

 • Sven Demeulemeester

  Partner

 • Esther Soetens

  Counsel

 • Emma Van Caenegem

  Counsel