Sheena Belmans

Telephone:
+32 2 426 14 14
Email:
sheena.belmans@altius.com

Sheena begeleidt en adviseert cliënten bij diverse ondernemingsrechtelijke aangelegenheden, waaronder fusies en overnames en reorganisaties van ondernemingen.

Sheena adviseert regelmatig cliënten over vennootschapsrechtelijke kwesties (bv. bestuurdersaansprakelijkheid, belangenconflicten, kapitaalschommelingen) en is verantwoordelijk voor de corporate “housekeeping” van verschillende vennootschappen (bijstand bij de voorbereiding van vergaderingen van de raad van bestuur en algemene vergaderingen van aandeelhouders, goedkeuring van de jaarrekeningen, enz.) Zij is ook gespecialiseerd in bank- en financieel recht en treedt op voor kredietnemers en kredietverstrekkers in verschillende financiële transacties (met inbegrip van gesyndiceerde leningstransacties, kapitaalmarkttransacties en structurering van achtergestelde schulden).

Opleiding
  • Master in Law (Université catholique de Louvain – UCL)
Talen
  • Sheena spreekt vloeiend Frans, Nederlands en Engels