Maak kennis met Lotfi Bouhyaoui

Telephone:
+32 2 426 14 14
Email:
lotfi.bouhyaoui@altius.com

Lotfi adviseert Belgische en internationale cliënten over alle aspecten van sportrechtelijke kwesties, waaronder regelgevende zaken, arbeidsconflicten en tucht- en strafprocedures. Zijn masterscriptie richtte zich op het onderzoeken van de verenigbaarheid van de procedure voor het Hof van Arbitrage voor Sport met het recht op een eerlijk proces onder Artikel 6(1) van het EVRM, wat zijn grote interesse in fundamentele rechten binnen de sportomgeving aantoont.

Voor hij bij ALTIUS kwam, werkte Lotfi drieënhalf jaar bij een nichekantoor voor publiekrecht, waar hij publieke autoriteiten en bedrijfsentiteiten adviseerde over publiek- en bestuursrecht, gespecialiseerd was in het opstellen van nieuwe wetten en regelgevingen, zaken behandelde die alle gebieden van het publiekrecht omvatten, en cliënten vertegenwoordigde voor rechtbanken, waaronder de Raad van State, het Grondwettelijk Hof en het Europese Hof van Justitie.

  • Master in Rechten (Université Libre de Bruxelles – ULB)
  • Erasmus+ Programme (University of Liverpool)
  • Bachelor in Rechten (Université Libre de Bruxelles – ULB)
  • Lotfi is vloeiend in het Frans en Engels.
  • A. VANDEBURIE and L. BOUHYAOUI, « La sanction de l’absence du Document Unique de Marché Européen, dûme(nt) proportionnée ? » in Chronique des Marchés Publics 2021- 2022, Brussels, EBP Consulting, 2022, pp. 467-488.