Maak kennis met Beatrijs Gielen

Telephone:
+32 2 426 14 14
Email:
beatrijs.gielen@altius.com

Beatrijs adviseert binnenlandse en multinationale cliënten in een breed scala van sectoren over alle aspecten van het Belgische en Europese mededingingsrecht, waaronder kartelzaken, distributienetwerken, misbruik(en) van machtspositie, en staatssteunzaken.

Zij vertegenwoordigt cliënten in antitrustzaken voor de Belgische en Europese mededingingsautoriteiten en rechtbanken. Beatrijs heeft ervaring met schadevergoedingsacties wegens inbreuken op het mededingingsrecht.

Beatrijs assisteert cliënten verder bij het opzetten van compliance programma’s en trainingen. In fusiecontrolezaken staat Beatrijs cliënten bij in het verkrijgen van fusiegoedkeuring van de Belgische Mededingingsautoriteit en de Europese Commissie en in de coördinatie van fusieaanmeldingen in tal van andere landen.

Zij adviseert cliënten ook op het gebied van marktpraktijken en consumentenrecht, waaronder het opstellen en beoordelen van contractuele clausules en commerciële deals.

Beatrijs adviseert cliënten in een breed scala van sectoren, met een bijzondere belangstelling voor de life & health sector.

Beatrijs is lid van de Harvard Club of Belgium en van verschillende Belgische organisaties, zoals Etion en VSMR (Vereniging voor de Studie van het Mededingingsrecht). Sinds 2010 is ze ook toegelaten tot de balie van New York.

Opleiding
  • LL.M. (Harvard Law School)
  • Master of Laws (KU Leuven – KUL)
Talen
  • Beatrijs spreekt vloeiend Nederlands, Frans en Engels
Een selectie publicaties
  • “Wanneer lobbypraktijken restrictieve praktijken worden – Noot onder Hof van Beroep Brussel, 30 juni 2016, Holcim e.a. tegen Belgische Mededingingsautoriteit”, TBM / RCB 2017/2
  • “Het Belgacom-arrest van het Hof van Cassatie – Een brug tussen de oude en de nieuwe Belgische mededingingswetgeving op het vlak van volle rechtsmacht”, TBM / RCB 2014/3, 241
  • “Het finale Honda-arrest van Cassatie: volle rechtsmacht, hervormingsbevoegdheid en marginale rechterlijke toetsing – Noot onder Hof van Cassatie 3 juni 2011”, TBM / RCB 2012/1, 19. (with D. Gerard)
  • “Damages Actions in Belgium for Competition Law Violation”, in Liber Amicorum Hubert Bocken, die Keure, 2009, 131. (with D. Vandermeersch)
Wat onze cliënten zeggen over ons

“We worked with Carmen Verdonck and Beatrijs Gielen. Both very professional, very knowledgable, very responsive and to the point.” – Legal 500 EMEA, 2024

“Beatrijs Gielen is extremely clever.” – Legal 500, 2020