Découvrez Caroline De Mulder

Telephone:
+32 2 426 14 14
Email:
caroline.demulder@altius.com

Caroline est spécialisée dans les litiges immobiliers et les questions réglementaires, avec un accent particulier sur les marchés publics, le droit de la construction, les transactions immobilières (transactions d’actifs et d’actions), l’aménagement du territoire et le droit de l’environnement.

Elle possède une vaste expérience dans la passation de marchés et dans la mise en œuvre de grands projets d’infrastructure dans le Benelux, ainsi que de projets de réhabilitation de sites contaminés. Elle a également une grande expérience des contrats de type FIDIC et est reconnue comme chef de projet NEC4 ECC.

Pendant près de 4 ans, Caroline a été juriste d’entreprise dans une société qui est un leader mondial dans les secteurs hautement spécialisés du dragage et de la récupération en mer, des solutions du marché de l’énergie en mer, de l’environnement et des travaux infra-marins. En mai 2022, Caroline est revenue chez ALTIUS, en tant que conseillère.

Formation
 • Master in Law (Free University of Brussels – VUB)
 • Bachelor in Law (Free University of Brussels – VUB)
Langues

Caroline parle couramment le néerlandais, l’anglais et le français.

Sélection de publications
 • “Wie tweemaal betekent is de klos?”, STORM 2021/4
 • “GSM-masten in Vlaanderen, it’s all about location”, STORM 2019/1, 23 (with K. VERBIEST)
 • “Vlaanderen klaar voor 5G? Een analyse van het vergunningencontentieux inzake GSM-masten”, Handboek Omgeving TeRecht 2017, Brussel, Larcier, 2018
 • “RvS geeft GRUP Essers rode Vlag. Strengere beoordeling van ontwikkelingsprojecten in Habitatrichtlijngebied bestendigd?”, TOO 2017, afl. 4
 • “Een halve waarheid is een hele leugen: vervuilde grond als clean verpatsen komt verkoper duur te staan?”; TOO 2017, alf.3
 • “Parking C: even de buurtweg kwijt”, TOO 2017, afl. 1
 • Practical Law – Construction and Projects Global Guide 2016/17 – Belgium, Thomson Reuters, 2017 (with L. PEETERS & K. VERBIEST)
 • “Park of parking: RvS schept duidelijkheid over referentietoets bij MER(-screening)”, TOO 2016, afl. 4
 • “De hoogdringendheid als schorsingsvoorwaarde bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen: het warm water opnieuw uitgevonden?”, TROS 2016, afl. 83, 181-187
 •  “GwH laat schizofrene steden en gemeenten toe bij milieustakingsvorderingen”, TOO 2016, afl. 3
 • “Rem op administratieve geldboete na doorbreking van een stakingsbevel”, TOO 2016, afl. 2
 •  “De RvVb-UDN wordt 1 jaar: overijverige uitvoerders op snelheid gepakt”, TOO 2016, afl. 1
 •  “De UDN-procedure voor de RvVb: 50 shades of hoogdringendheid”, TOO 2015, afl. 2
 • “RUP mag (sport)velden openlaten”, TOO 2015, afl. 2
 • “Vleermuizenissen”, TOO 2015, afl. 1
 • “De impact van een strafrechtelijke veroordeling van een inschrijver in de selectiefase”, in DE CONINCK, C., FLAMEY, P., THIEL, P. en DEMEULENAERE, B. (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten 2014-2015, Brussel, EPB, 2015 (met P. VAN WESEMAEL)
 • “Ziekenhuizen, ziekenhuisartsen en overheidsopdrachten: enkele beschouwingen”, in DE CONINCK, C., FLAMEY, P., THIEL, P. en DEMEULENAERE, B. (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten 2013-2014, Brussel, EBP, 2014 (met P. VAN WESEMAEL)