Inge van den Dorpel

Telephone:
+32 2 426 14 14
Email:
inge.vandendorpel@altius.com

Inge specialiseert zich in grondwettelijk en administratief recht. Ze staat cliënten bij in dossiers omtrent overheidsopdrachten (zowel de gunningsfase als de uitvoeringsfase), ruimtelijke ordening en milieu.

Zij heeft ook een sterke interesse in geschillenbeslechting binnen deze materies en staat cliënten bij in procedures voor de burgerlijke rechtbanken, de administratiefrechtelijke rechtscolleges en het Grondwettelijk Hof. Inge behaalde een Master in de rechten aan de Vrije Universiteit Brussel.

Opleiding
  • Licentiate Translator French-German (Higher Institute for Translators and Interpreters)
  • Master in Law (Free University of Brussels)
Talen
  • Inge spreekt vloeiend Nederlands, Engels, Duits en Frans