Charlotte Vermeersch

Telephone:
+32 2 426 14 14
Email:
charlotte.vermeersch@altius.com

Charlotte specialiseert zich in precontentieuze advisering en binnenlandse en buitenlandse geschillenoplossing in zeer uiteenlopende gebieden, waaronder commerciële en contractuele zaken, schuldaansprakelijkheid, verzekeringsrecht, transportrecht en de (internationale) verkoop van goederen.

Ze heeft een ruime ervaring met het opstellen van verschillende soorten commerciële contracten, in het bijzonder (exclusieve) distributieovereen-komsten, agentuurovereenkomsten, franchise- en makelaarsovereenkomsten in een nationale en internationale context en heeft een grondige kennis inzake de beëindiging van zulke overeenkomsten.

Charlotte heeft ook een uitgebreide ervaring in verzekeringszaken, in het bijzonder aangaande geschillen betreffende de dekking door de verzekering, overeenkomsten met verzekerings-tussenpersonen en advies aangaande de algemene en bijzondere voorwaarden van verzekeraars, waaronder herverzekeringsmaatschappijen.

Charlotte behaalde een Master in de rechten aan de Universiteit Antwerpen. Ook is ze in het bezit van een Master in het vergelijkend internationaal en Europees recht van de Universiteit Maastricht. Aan het King’s College in Londen behaalde ze een LL.M. in EU-recht. In 2012 nam ze deel aan de ELSA EMC² Moot Court Competition (pleitwedstrijd).

Opleiding
  • LL.M. in European Union Law (King’s College, London)
  • Master in Comparative International and European Law (University of Maastricht)
  • Master of Laws (University of Antwerp)
Talen
  • Charlotte spreekt vlot Nederlands, Frans en Engels
Een selectie publicaties
  • “Artikelsgewijze commentaar bij artikel 40 – artikel 59 Brussel I – Verordening”, in Internationaal Privaatrecht Duiding, 2014, Gent, Larcier, 89 – 105. (with I. Couwenberg, A. Hansebout and L. Vanfraechem (eds.))
  • “Artikelsgewijze commentaar bij artikelen 1034bis-1034sexies Ger.W.”, in Duiding Burgerlijk Procesrecht Deel II, 2017, Gent, Larcier, 328 – 331 (with P. Dauw, Beatrijs Deconinck and B. Wylleman (eds.))
  • A. HANSEBOUT and C. VERMEERSCH, “Ceci n’est pas une concession de vente”, RABG 2016, 8 – 9, 565-568