Arthur van Greunsven

Telephone:
+32 2 426 14 14
Email:
arthur.vangreunsven@altius.com

Arthur staat cliënten bij in diverse ondernemingsrechtelijke kwesties, waaronder fusies en overnames en reorganisaties van ondernemingen.

Hij adviseert cliënten regelmatig over vennootschapsrechtelijke kwesties (bv. bestuurdersaansprakelijkheid, belangenconflicten, kapitaalschommelingen) en is verantwoordelijk voor de corporate “housekeeping” van verschillende vennootschappen (assisteren bij de voorbereiding van vergaderingen van de raad van bestuur en algemene vergaderingen van aandeelhouders, de goedkeuring van de jaarrekeningen, etc.).

Arthur is ook actief in commerciële en vennootschapsgeschillenbeslechting (aandeelhoudersgeschillen, aansprakelijkheid van bestuurders, enz.)

Opleiding
  • Master in Law (KU Leuven – KUL)
Talen
  • Arthur spreekt vloeiend Frans, Nederlands, en Engels